nevelés / lélektan

Örök körforgás ... a halál

79. év június 24. napján, Rómától nem messze, nyári pihenőhelyén, Aquae Cutiéiae-ben, egy fülledt, poros, nyári délutánon Vespasianus császár haldoklott. Egyszerűen berendezett lakhelyén halálos ágyát már csak maroknyi ember vette körül. A halál jegyei lassan, de megállíthatatlanul terjedtek szét a katonacsászár öregségtől és betegségtől elgyötört testén. A testet alkotó négy elem lassan de megállíthatatlanul elkezdte visszatérését az örök körforgásba.

Tanulás, észlelés, motiváció, tanári attitűd

Vessünk egy pillantást  az emberi észlelés, tanulás és cselekvés élettanára, mint a személyiségfejlődés fontos elemeire (Wais és Sekuler nyomán). 

E kérdéskörben a modern neurofiziológia, agykutatás naponta hoz új eredményeket. Az általam itt felvázolt rendszer egyes részeiről folyamatosan újabb ismeretekre teszünk szert. 

Kövessük csak végig, hogy mi történik egy tárgy észlelőjében.

Szexualitás fejlődése

Erről a témáról nem könnyű röviden, mégis összefoglalóan szólni, hiszen könyvtárnyi irodalma és önálló tudományága van. Freud óta számtalan elmélet és megfigyelés gazdagítja ismereteinket. Elméletileg már majdnem mindent tudunk, a gyakorlatban mégsem mindig úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnénk. Ennek okát egyrészt az egyház középkori befolyásában - tabuizálás, moralizálás, puritánságra intés -, másrészt az ipari társadalom alapszerkezetében kereshetjük.

A nemiség kibontakozása

Oldalak