Egy hercegnő

az édesapjától kapott gyűrűvel felkeresett egy agg bölcset.
Azt kérte tőle, véssen a gyűrűbe olyan bölcsességet, mely a szomorú napokon vigasztalja, a nehéz helyzetekben bátorítja, a boldog időszakokban pedig óvatosságra inti. 

A bölcs pár nap múlva visszaadta neki a gyűrűt.

Egyetlen szót vésett bele:  "elmúlik"